Склад комісії РУС

План засідань РУС

Рада учнівського сомоврядування

/Files/images/Газета РУС ПТУ №17.jpg

У наш бурхливий час, коли все змінюється, найбільш адаптований ресурс і можливості особистісного зростання мають діти. Вони здатні швидше, ніж дорослі, оволодівати новим, що особливо важливе в період демократизації суспільства. Яким же чином забезпечити особистісне зростання учнів училища? Адже в цьому віці всі процеси відбуваються найбільш бурхливо. Не секрет, що вчителі у школі більше уваги приділяють навчанню, а виховання дедалі частіше відходить на другий план. Батьки живуть у напруженому ритмі праці чи її пошуку і нерідко перестають приділяти належну увагу вихованню дітей, покладаючись на навчальний заклад чи стихійне навчання. Існує чимало позашкільних закладів, які надають платні послуги. Найчастіше у таких закладах діти мають змогу навчатися хореографії, співу, інформатики. Отже, і там діти, як і в школі, в основному навчаються. Може на виховання спрямоване широке соціальне середовище? Інформативне середовище, у якому сьогодні здійснюється соціалізація дитини, є стосовно неї швидше жорстоким та агресивним, ніж гуманістично спрямованим. Через телебачення, радіо, рекламу пропагується насильство, споживацтво, гультяйство та цинізм (не говорячи вже про „важливість” у спілкуванні, організації відпочинку алкогольних та слабоалкогольних напоїв). Всі перераховані аргументи підтверджують, що вихованню дітей та підлітків не приділяється належної уваги. Ось чому постала необхідність знаходження додаткових форм позаурочної виховної роботи. І такою формою, на наш погляд, повинні стати дитячі, молодіжні об’єднання, які можуть задовольняти потреби дітей та учнівської молоді щодо належності їх до гурту ровесників, у спілкуванні, турботі, дадуть змогу випробувати себе в різних посильних цікавих справах. Об’єднання учнівської молоді відкривають можливість для формування соціальної відповідальності особистості, тож виховання в них проводиться через широкі програми дій, які приваблюють учнів, базуються на врахуванні їхніх вікових особливостей, інтересів. Їм притаманна різнобічна методика дій: гра, змагання, забави, зустрічі, свята, екскурсії, мандрівки тощо. Учнівські громадські об’єднання – це важливий чинник впливу на дитину: з одного боку, вони створюють умови для задоволення її потреб, інтересів; з іншого, відбувається відбір внутрішніх можливостей особистості шляхом самореалізації і колективного відбору, корекції відповідно до суспільних норм моральних цінностей.


Наш час вимагає лідерів нової формації - людей відповідальних, компетентних, ініціативних, здатних мислити неординарно. І виховання молодих лідерів - це веління часу. Адже людина XXI століття повинна вміти вільно висловлювати свої думки, набувати знання і навички спілкування, вміння розв'язувати завдання, які ставить життя. У навчальному закладі повинна створюватись обстановка, за якої кожен учень відчує причетність до вирішення завдань, що стоять перед педагогами і учнями. І лише розвиток самоврядування допоможе дітям відчути всю складність соціальних відносин, сформувати соціальну позицію, визначити свої можливості в подальшій життєвій реалізації. Через розв'язання завдань училищного життя у спільній діяльності молодь виробляє певні якості, які потрібні дорослій людині, щоб бути успішною: готовність прийняття рішень і відповідальності за них; здатність ефективно працювати в команді і досягти спільної мети.

Кiлькiсть переглядiв: 41