Заступник директора з ВР
Петерс Микола Миолайович

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УЧИЛИЩІ

/Files/images/IMG_6842.JPG


Необхідність кожному навчальному закладу мати власну виховну систему сприймається сьогодні як актуальна науково-практична проблема. Виховна система повинна бути частиною загально училищного механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду виконавців.

Якості особистості учнів формуються в праці безпосередньої участі їх у навчально-виховних заходах, що здійснюються на уроках учителем, майстром в/н, а в позаурочний час – вихователем, керівником гуртка (секції), батьками, громадськістю.

І такі заходи надзвичайно багатопланові, всеохоплюючі. Тому перша вимога до них – вони мають спиратися на знання, здобуті на уроках і поглиблювати та розширювати їх. Друга вимога - заходи повинні логічно продовжувати урочну роботу, мати певну систему, враховуючи принцип послідовності і наступності, індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси і бажання. Третя вимога – вони мають бути доступними, цікавими, емоційно-насиченими, щоб у процесі їх проведення струмувала учнівська творчість, самостійна ініціатива, самовираження, щоб кожен співпереживав від участі в них задоволення і насолоду.

Планування діяльності гуртків, клубів за інтересами, лекторіїв, вечорів відпочинку здійснюється не традиційно «згори» «донизу», а навпаки «знизу» «догори». Тому , що, на нашу думку, неможливо розробити ефективний план виховної роботи , не зробивши планування в колективах позаурочної діяльності. Тому необхідною умовою є залучення до нього самих учнів, стимулюючи їх вносити свої пропозиції.


Відпочивши після навчальних занять кожна дитина має змогу зайнятися справою, як кажуть, до душі. Крім бажаючих в дані колективи залучаються діти соціально незахищених категорій, схильні до правопорушень.

У вільний від занять час учні вивчають українські народні пісні і танці, вірші, знайомляться з побутом українського народу, старовинними обрядами і звичаями, вишивками і фольклором, отримують змістовну інформацію про права та обов’язки громадян (лекторій «Закон і ми»), розширюють правознавчий світогляд, формують правову культуру, моральні почуття, які регулюють їхню поведінку (тобто негативне ставлення до проявів девіантної поведінки та аморальних вчинків).

Лекторій «Твоє здоров’я » знайомить учнів з науковими поглядами на проблеми життя і довголіття, бережного ставлення до свого здоров’я, сприяє усвідомленню негативного впливу паління, наркотичних засобів на організм і здоров’я людини, знайомить із шляхами профілактики венеричних захворювань та СНІДу, виховує інтерес до здорового способу життя.

Кiлькiсть переглядiв: 341