Терпіня дає уміння

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА - ПОТРЕБА ЧАСУ

Людське життя суперечливе у своїй сутності. Кожна людська істота так чи інакше самовизначається і самостверджується в просторі і в часі, відміряному їй на життя, знаходить себе на перетині біологічного і соціального, фізичного і психічного, індивідуального і універсального, внутрішнього і зовнішнього; суб'єктивного та об'єктивного, матеріального та духовного вимірів існування.

На сучасному етапі пріоритетними напрямками роботи психологічної служби є збереження психосоматичного здоров'я дітей та. здійснення психолого-педагогічного супроводу кожної дитини.

Супровід — це система професійної діяльності, спрямована не на об'єкт, а на роботу з об'єктом. Тобто ми не впливаємо на дитину своїми специфічними методами й прийомами, а взаємодіємо з нею, пропонуючи їй різні шляхи розв'язання проблем, організовуючи співпрацю з дитиною, спрямовану на її самопізнання, пошук шляхів розуміння внутрішнього світу та системи міжособистісних стосунків.

Система супроводу визначає зміст багатьох видів діяльності психолога. Наприклад, у діагностичному плані це дозволяє:

- розробити критерії оцінки різних аспектів психологічного розвитку учнів;

-підібрати відповідні методики дослідження;

-організовувати спостереження за станом і розвитком учнів протягом навчання.

Наше століття характеризується впливом однієї людини або групи людей на життя великої кількості людей. Криза усього суспільства у розпаді сімей, недостатня увага приділяється для виховання дітей. Діти грають в інші ігри, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками.

Інформативне поле, в якому сьогодні здійснюється соціалізація дитини, є по відношенню до неї жорстоким і агресивним. Відсутність цензури засобів масової інформації і комунікацій уможливили маніпулювання потребами особистості з комерційною метою. Через телебачення, пресу, радіо, інтернет пропагуються цинізм, злочинність.

Робота з дітьми, що мають прояви агресивної поведінки буде лише тоді ефективною, коли ми прагнемо розібратися у суті і витоках проблем дитини, знайдемо резерви її успішного самоствердження, зуміємо ввести дитину у непростий світ суспільного життя, щоб вона зуміла бути у ньому щасливою.

Кiлькiсть переглядiв: 230