Психологічна служба училища

Психологічний супровід діяльності навчально-виховного процесу передбачає цілеспрямовану, грамотно сплановану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу - вчителями, учнями, батьками, громад кістю - з дотриманням принципу наступності.

Найважливішим завданням психологічної служби є збереження психологічного здоров'я дітей. Як відомо більшість сучасних учнів відрізняються різним ступенем соматичних, психоматичних, невротичних негараздів, які, безумовно, роблять важким процес адаптації до нового соціального статусу. Тому кожному учню необхідна підтримка й допомога у „входження в нове життя", які зі сторони значущих дорослих батьків, учителів, майстрів, так і зі сторони психолога.

В центрі уваги психологічної служби - особистість, індивідуальність кожного вихованця, його розвиток і захист як основа індивідуальної роботи з учнями. Вивчення індивідуальних особливостей дітей, виховання почуттів, формування колективістської і ділової спрямованості через групову діяльність, прищеплення інтересу до знань, правильної самооцінки , формування позитивних мотивів в навчанні, розвиток творчих здібностей в тій сфері, де учням легше добитися успіху, засоби корекції психічного стану і поведінки дітей розкріпачення думки, самоосвіти, самостійного пошук}', самопізнання, творчого підходу учнів до навчання.

Психолого-педагогічний супровід відстежує динаміку розвитку особистості кожної дитини з наступним проектуванням та здійсненням розвивально-корекційних впливів комплексного характеру.

Змістом діяльності психологічної служби в цьому контексті є діагностика суб'єктів навчально-виховного процесу, розробка комплексних програм вирішення поставлених завдань, створення моделі психологічного супроводу для навчально-виховного процесу, різні види аналізу отриманих результатів.

Психолог тісно співпрацює з районною та міською соціальною службою дітей та молоді, з інспекцією в справах неповнолітніх та дільничним інспектором. В рамках цієї співпраці проводяться: відео лекторій, лекції бесіди, корекційні ігри і багато інших заходів.

Проводяться тижні різної тематики, загальноучилищні місячники , а саме: „Ми за здоровий спосіб життя", „Права людини найвища цінність", „Тиждень психології", „Правда про СПІД", „Аборти", „Дошлюбний секс". Розвиток інтимних стосунків: межі, як сказати „Ні!"...

Отже можна сказати, що психолог працює з учнями та для учнів.

Новини психологічної служби

Кiлькiсть переглядiв: 367