Загально-освітня підготовка:


Мітюшкіна Анна Володимирівна - Українська мова та література

/Files/images/254968.jpg

Анна Володимирівна - молодий, творчо працюючий викладач. Відмітна властивість її роботи - наполегливе, цілеспрямоване навчання та виховання в учнів бажання вчитися. Вчити всіх, і «сильних» і «слабких», допомогти відчути свою самоцінність - головний принцип педагогічної діяльності цього викладача.

Анна Володимирівна знаходиться в постійному пошуку ефективних технологій викладання. Основна мета її педагогічної діяльності - створення розвивального середовища в навчально-виховному процесі з метою досягнення оптимальних результатів у загальному розвитку учнів.

Дєдушева Любов Федорівна - Світова література

/Files/images/P1010318.JPG

Любов Федорівна виявляє інтерес до спільної діяльності з учнями, їхніх почуттів і переживань, уважно ставляться до них, є викладачем-гуманістом та справжнім інтелігентом, має загострене відчуття соціальної справедливості, особисту порядність, високий рівень розвитку, інтелекту, освіченість у галузі предмета викладання, високу культуру поведінки. На меті постійно має прилучення учнів до багатств світової та національної культури, засвоєння загальнолюдських цінностей та слідування велінням совісті.

Характеристиками Дєдушевої Л.Ф. є вимогливість і справедливість, гнучкий розум, розсудливість, поміркованість, урівноваженість, толерантність і демократичність. Довгий час займала посаду методиста училища, з якою справлялася бездоганно, тому і зараз користується повагою та авторитетом серед учнів, колег та керівництва.

Котова Ірина Анатоліївна - Фізична культура

/Files/images/ICzhGCBOf6E.jpg

Ірина Анатоліївна молодий, талановитий і активний педагог, забезпечує інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей з урахуванням особливостей фізичного розвитку кожного учня. Заняття характеризуються високою щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціалізації навчання. Вміло проводить дозування фізичних навантажень. При цьому застосовуються різні засоби-повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності тощо.

Ірина Анатоліївна проводить заняття секції фізичного виховання, організовує в різноманітні спортивні змагання. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів. Пропагує здоровий спосіб життя. Бере активну участь у роботі методичних об’єднань викладачів та училища взагалі.

Падаліца Сергій Сергійович - Захист Вітчизни/Files/images/100_4808.jpg

Сергій Сергійович досвідчений та відповідальний працівник. Уроки будує методично грамотно. Активно втілює інноваційні форми роботи, новинки педагогіки. Сприяє розвитку творчих здібностей учнів, працює над позитивною динамікою успішності, прагне зацікавити їх, що значно впливає на рівень знань. Методи та прийоми, які використовує в роботі, відповідають меті навчання, завданням виховної роботи. Уроки відзначаються різноманітністю форм і методів. Звертається до словесних, наочних і практичних методів.

Особливу увагу учнів звертає на показ трудових прийомів. Велику увагу приділяє індивідуальній роботі з учнями. Проводить цікаві виховні години національно-патріотичного, духовно-морального виховання та підвищення рівня вихованості учнів. Сергій Сергійович висококваліфікований фахівець, майстер своєї справи, займається самоосвітою. Працелюбний, тактовний, відповідальний, має гарні організаторські здібності, є прикладом для наслідування для колег і учнів, користується у колективі повагою.


Професійно-теоретична підготовка:


Нога Валентина Михайлівна

/Files/images/IMG_3595.JPG

Валентина Михайлівна на уроках здійснює пошук оптимальних шляхів і способів розвитку пізнавального інтересу учнів, встановлює міжпредметні зв'язки, дотримується ознаки наступності. У своїй роботі використовує завдання розвиваючого характеру, різноманітні прийоми активізації мисленнєвої діяльності навчаються: проблемні ситуації, картки - завдання для диференційованої індивідуальної роботи різного рівня складності, що перетворює урок в ділове співробітництво викладача і учня, в захоплюючий творчий пошук нових відкриттів та знань.

Нога В.М. володіє високим рівнем професійної майстерності, широким арсеналом методів і прийомів навчання. Вона використовує активні форми роботи: уроки - заліки, уроки - подорожі, ділові ігри, огляди знань, тестування, проектну діяльність. Створення проблемних ситуацій, пошук їх вирішення є стимулом для успішного навчання учнів.

Рітченко Олена Євгеніївна

/Files/images/IMG_3706.JPG

Рітченко Олена Євгеніївна за час роботи в училищі досягла високого професіоналізму в роботі. У міжатестаційний період Олена Євгеніївна зарекомендувала себе як висококваліфікований викладач, що володіє сучасними педагогічними технологіями, має достатній рівень професійних знань, значний досвід викладацької діяльності та компетентність фахівця. Володіння різними методами, прийомами та методиками педагогічної діяльності дає позитивні результати у навчанні учнів. Рітченко О. Є. під час проведення занять звертається до нетрадиційних форм їх проведення – уроки – екскурсії, дослідження, ділові ігри, змагання, конференції.

Під час проведення уроків уміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати інноваційні методи навчання, що значно підвищує ефективність уроків. Олена Євгеніївна на високому рівні провела відкритий урок з теми: «Демонстрація та редагування презентацій». Використовує компетентнісно-орієнтований підхід до організації навчального процесу. Заохочує учнів приймати самостійні рішення та лаконічно і точно висловлювати свої думки. Викладач сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Олена Євгеніївна вміє лаконічно, образно і виразно подати навчальний матеріал, аргументувати свою позицію. Добре володіє ораторським мистецтвом. Активна, цілеспрямована, наполеглива та креативна.

Жарова Ірина Борисівна /Files/images/IMG_3300.JPG

Ірина Борисівна зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник, досягла високого професіоналізму. Уроки будує методично грамотно. Активно втілює інноваційні форми роботи, передовий педагогічний досвід, новинки педагогіки. У своїй діяльності звертається до використання інформаційно-комунікаційних технологій. Викладач орієнтується в інформаційному просторі, володіє й оперує інформацією відповідно до потреб навчання.

Ірина Борисівна сприяє розвитку творчих здібностей учнів, працює над позитивною динамікою успішності, прагне зацікавити їх, що значно впливає на рівень знань. Методи та прийоми, які використовує в роботі, відповідають меті навчання, завданням виховної роботи. Володіння різними методами, прийомами та методиками педагогічної діяльності дає позитивні результати у навчанні учнів. Під час проведення занять звертається до нетрадиційних форм проведення – уроки-ділові ігри, уроки – змагання, уроки – конференції.

Кiлькiсть переглядiв: 57