Адміністрація училища:

/Files/images/IMG_6804.JPG

Директор: Циганок Тетяна Петрівна

Тетяна Петрівна має широкий світогляд, принциповість і стійкість переконань, громадянську активність і цілеспрямованість, національну самосвідомість, патріотизм і толерантність, гуманізм і соціальний оптимізм, дуже високий рівень відповідальності та працелюбність. Має інтерес до розвитку потенційних можливостей учнів та особливо підлеглих. Володіє стратегією навчання, знаннями, уміннями і навичками, різними методами та формами роботи, якими постійно ділиться з колегами, володіє високим рівнем комп'ютерної грамотності та сучасної інформаційної культури, надає методичну допомогу та приймає активну координуючу участь у громадському житті училища. Володіє такими рисами: об'єктивність, поважне ставлення, терпіння, доброзичливість, вимогливість, фактичність, зацікавленість в успіхах, як учнів так і колег, вміє підкоряти і контролювати їх волю для досягнення мети; володіє протилежним до маніпуляції потенціалом – само актуалізацією. Постійно дбає про комплексно-методичне забезпечення всього навчального процесу, вміло поєднує педагогічне керівництво з ініціативою і самостійністю учнів так і колег.

Велику увагу Тетяна Петрівна приділяє роботі з колегами, батьками та учнями, впроваджує нестандартні форми роботи: індивідуальні та групові, диференціація та індивідуалізація, організація самоврядування, ігри, педагогічні тренінги.

Тетяна Петрівна висококваліфікований фахівець, майстер своєї справи, застосовує інноваційні технології у своїй роботі, займається самоосвітою. Працелюбна, тактовна, доброзичлива, відповідальна, має гарні організаторські здібності, є прикладом для наслідування для колег і учнів, користується у колективі заслуженим авторитетом та повагою.


Заступники директора:Петерс Микола Миколайович - з виховної роботи
/Files/images/peters/IMG_3528.JPG

За час роботи в училищі Петерс Микола Миколайович завжди виконував свої посадові обов’язки з професійним знанням своєї справи, втілюючи при цьому елементи творчості та високої вимогливості як до себе так і до учнів. Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів.

Микола Миколайович постійно ділиться своїм досвідом з педагогічними працівниками училища та області в цілому, користується авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

Для Миколи Миколайовича провідною є орієнтація на гармонійне узгодженння різних видів діяльностей: гуманізації, гідного самоутвердження, доцільності засобів навчання, врахування потреб учнів. Лише за умови почуття відповідальності перед майбуттям, усвідомлення головної мети в учнів формуються професійна якості.


Оладенко Галина Миколаївна - з господарчої частини
/Files/images/IMG_3581.JPG

Відповідальна, активна, принципова, справжній майстер своєї справи, користується авторитетом серед колег. Дбає про стан навчального закладу. Виявляє постійний інтерес до своєї роботи, яку виконує завжди якісно і уміло.Методист: Лукомська Ірина Олексіївна

/Files/images/Я.jpgВідповідальна і тактовна, як досвідчений педагог, активно використовує елементи інноваційних методик і технологій, поширює їх у професійному середовищі, шляхом проведення відкритих уроків, виховних заходів, виступів на засіданнях педагогічних рад та методичних об’єднань. Постійно виявляє високий рівень професіоналізму, враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності. Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, досконало володіє ораторським мистецтвом. Ірина Олексіївна має високий рівень професіоналізму, мовної компетентності та мовленнєвої культури.

У методичній роботі організовує вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, залучає кращих працівників до творчої роботи та конкурсів професійної майстерності. Значну роботу приділяє аналізу стану викладання навчальних предметів та удосконаленню навчального процесу. Здійснює комп’ютерну обробку та узагальнення методичних рекомендацій, надає інформаційну підтримку методичним заходам та заняттям.Інженер з Охорони праці: Бадай Ніна Іванівна

Ніна Іванівна за час роботи в училищі зарекомендувала себе, як сумлінний, відповідальний та вимогливий спеціаліст своєї справи. Творча та старанна, експресивна та принципова особистість, постійно працює над своєю самоосвітою.

Ніна Іванівна приймає активну участь у навчально-виховній та методичній роботі, неодноразово виступала на педагогічній та методичній раді з різними питаннями та пропозиціями. Досконало виконує свої посадові обов'язки, чим підтверджує своє значення та повагу серед колег.Головний бухгалтер: Нога Валентина Михайлівна/Files/images/IMG_3595.JPG

Валентина Михайлівна відповідальний, принциповий та вимогливий працівник, справжній спеціаліст у своїй роботі. Посадові обов'язки виконує бездоганно. Доброзичлива, тактовна та працелюбна є прикладом для наслідування, як для учнів так і для колег, як викладач, під час навчання учнів використовує ситуації зацікавленості та емоційного стимулювання. Користується повагою у викладачів та учнів та є прикладом для наслідування колегами і учнями, користується у колективі заслуженим авторитетом та повагою.


Юрисконсульт: Захарченко Аліна Володимирівна


Інспектор з кадрів: Сухова Наталія Володимирівна


Бібліотекар: Молотюженко Вікторія Володимирівна

/Files/photogallery/1017/IMG_3653.JPG


Робота бібліотекаря – це постійний пошук нового й цікавого. Вікторія Володимирівна творчо мисляча й креативна особистість. В своїй роботі застосовує сучасні форми й методи роботи з молоддю, а також з педагогічним колективом. Старанна й відповідальна. Зі своїми читачами ввічлива і тактовна, вміє знайти підхід до кожного. Сприяє бібліографічній грамотності читачів. Фахівець своєї справи.

Вікторія Володимирівна регулярно знайомить користувачів бібліотеки з новинками: оформляє тематичні книжкові виставки, організовує й демонструє презентації нових надходжень до бібліотеки; проводить бібліотечно-бібліографічну роботу; здійснює культурно-масову роботу.

Тісно співпрацює з ЦМБ ім. Пушкіна та Олександрійською бібліотекою для юнацтва. Вивчає передовий бібліотечний досвід коллег, є учасником бібліотечної майстерні.

Соціальний педагог: Бугайова Світлана Іванівна

/Files/images/IMG_3493.JPGСвітлана Іванівна працює з особливими учнями, які потребують додаткової уваги, велике значення приділяє роботі з батьками, сиротами та інвалідами, впроваджує нестандартні та індивідуальні форми роботи. Займається організацією самоврядування, психологічною допомогою та корекцією.

Світлана Іванівна доброзичлива, тактовна та працелюбна є прикладом для наслідування, як для учнів так і для колег, використовує ситуації зацікавленості та емоційного стимулювання навчання учнів, користується повагою у викладачів та учнів. Вона висококваліфікований фахівець, майстер своєї справи, є прикладом для наслідування колегами і учнями, користується у колективі заслуженим авторитетом та повагою.Кiлькiсть переглядiв: 478