Навчально-виробничий процес у професійно-технічному
навчальному закладі (далі - ПТНЗ) - це система
організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів,
спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої
професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.
Навчально-виробничий процес у ПТНЗ ґрунтується на принципах
гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму,
незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань,
спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів,
батьків, колективів підприємств, установ та організацій (далі -
підприємства), може включати природничо-математичну, гуманітарну,
фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну,
професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями,
слухачами.
Це Положення визначає єдину систему планування, організації
та обліку навчально-виробничого процесу, порядку проведення
поточного, тематичного, проміжного і вихідного контролю рівня
знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної
атестації.

Кiлькiсть переглядiв: 318