ПЕДЧИТАННЯ

10 та 11 січня 2013 р. у Олександрійському професійно-технічному училищі № 17 пройшли педагогічні читання на тему: «ІКТ в навчально-виховному процесі». Дуже змістовні і цікаві розповіді приготували педагогічні працівники. (Теми у презентації). Більшість виступів супроводжувались показом презентацій./Files/images/P1020144.JPG

Педагогічні читання проводились з метою удосконалення науково-методичного рівня педагогічних працівників, стимулювання творчої ініціативи, пошуку сучасних методів, форм навчання та виховання з використанням ІКТ.

Викладачі та майстри виробничого навчання оформлювали виступи, доповіді, реферати у відповідності до затверджених вимог (наказ по училищу № 195 від 20.12.2012).

Вимоги написання доповідей, рефератів до педагогічних читань

Метою педагогічних читань єудосконалення науково-методичного рівня педагогічних працівників, стимулювання творчої ініціативи, пошуку сучасних методів, форм навчання та виховання з використанням ІКТ.

У педагогічних читання приймають участь усі педагогічні працівники.

Подаються доповіді та реферати до педагогічних читань, які раніше не подавалися до участі в інших науково-педагогічних читаннях.

До усіх робіт обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок.

Текст роботи роздруковується на папері формату А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг 10-15 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. Малюнки, ескізи, таблиці, графіки і т.д. додаються у вигляді додатків.

Роздрукована робота подається у папці А4 з планкою-притиском.

Доповіді, реферати мають складатися із титулу; вступу; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновки; список використаних джерел і літератури в алфавітному порядку.

Аналізуються роботи за такими параметрами:/Files/images/P1020127.JPG

1. Актуальність обраної теми.

2. Відповідність її темі педагогічних читань.

3. Ґрунтовність науково-теоретичної підготовки.

4. Творчий підхід.

5. Зв'язок із власним досвідом роботи педагога

6. Відповідність доповіді вимогам і завданням сучасної педагогічної науки.

Кiлькiсть переглядiв: 33